Waarom

Waarom

Ginyson helpt bij de productie van een nieuwe, of update van een bestaande, expositie voor musea, bezoekerscentra en zelfs voor de moderne retail. Overal waar mensen samenkomen om zich te verwonderen over uw verhaal. Een beleving waarmee bezoekers zich verbonden voelen. Met uw verhalen en zelfs met uw ‘merk’.

Inrichting
Ginyson kan u helpen met het maken of aanpassen van de fysieke omgeving waarin de expositie wordt geplaatst en de bezoekers worden ontvangen. Een goede accommodatie en een passende inrichting en verlichting dragen bij aan een positieve bezoekersbeleving. Uitnodigend, in een juiste mix van verrassend en vertrouwd.

Content
Teksten, foto’s, video’s etc. brengen het verhaal rondom uw object of thema. Ginyson kan u helpen met het samenbrengen van alle content en het aanbrengen van eenheid en structuur in de verhalen. Maar Ginyson helpt ook bij spelontwikkeling, het opzetten van een digitale bibliotheek en online ontsluiting als aanvulling op de lokale beleving of blijvende herinnering daaraan (digitaal souvenir).

Techniek
De huidige bezoeker wil worden vermaakt. Een tentoonstelling moet meer bieden dan een passende inrichting en goede content. Technologie die verder gaat dan een lamp, een monitor of een hoofdtelefoon. Naast indrukwekkende beeld- en geluidsvoorzieningen hebben moderne exposities allerlei interactieve elementen. Met behulp van sensoren en actuatoren reageert de techniek automatisch op de aanwezigheid van (verschillende types) bezoekers. Geen enkele technologie wordt geschuwd om een verhaal tot leven te brengen, bij voorkeur buiten het bekende ‘beeldscherm domein’. Vooral het doe-element brengt mensen bij elkaar en bij het onderwerp. En men onthoudt de verhaallijn en raakt betrokken.

Wij helpen u met de ICT (Inrichting, Content & Techniek)
Ginyson kent als geen ander de middelen om alle technologie te beheren zodat u daar in uw dagelijkse werk geen omkijken naar heeft. Complete controle over uw expositie, zowel voor de hardware als de content. Toenemende mogelijkheden en minder technische rompslomp. Ginyson geeft creatieve impulsen en bewaakt op basis van kennis, kwaliteit, budget en tijd.
Wij helpen u graag.

Interieur
De fysieke omgeving waarin de expositie of tentoonstelling komt te staan.


Beeld en geluid
Doordacht gebruik van audio, video en ict voor verrassende en spraakmakende presentaties.

Online
Koppelen van de fysieke beleving ter plaatse met online ontsluiting voor digitale souvenirs.

Spelontwikkeling
Waar mogelijk en waar nodig mensen uitdagen met spel dat het verhaal verduidelijkt, kennis vergroot en herinneringen verstevigt.

Content Creation
Verzamelen en produceren van teksten, foto’s, video, etc. Alles wat de boodschap inhoudelijk kan dragen en overbrengen.

Marketing
Het meedenken met het vermarkten van het concept.

ExpoControl
Eenvoudig en betrouwbaar beheer van techniek en content op basis van agenda en bezoeker.

(Ver-)bouw
De vormgeving van het gebouw in relatie tot het verhaal en de bezoekers.

Interactieve beleving
Belevingstechnologie die mensen uitnodigt, activeert en meeneemt in het verhaal.

 

Marktverkenning
Het coördineren van marktonderzoek en haalbaarheidsonderzoek.

Showlicht
Een perfecte sfeer creëren en uitlichting van ruimte en objecten.

Verhaallijnen
Het uitwerken en schrijven van verhalen die mensen raken en worden onthouden.